Alumni netwerk

Met grote trots vierde TADA in schooljaar 2014-2015 het afzwaaien van haar eerste groep oud-leerlingen. Deze alumni doorliepen het volledige curriculum van 3 schooljaren oftewel 2,5 jaar. Met een goedgevulde rugzak aan inspiratie en motivatie zetten deze oud-leerlingen in 2015 de stap naar het TADA-alumninetwerk ‘TADA FOR LIFE’.

Dit netwerk volgt de TADA-alumni sporadisch op en biedt diverse activiteiten aan aangepast aan de leeftijd van de alumni. De activiteiten gaan over school, werk, vrijetijdsbesteding of attitudes/vaardigheden (zoals burgerschap en ondernemerschap). Het alumninetwerk biedt oud-leerlingen met name de kans zich verder te ontwikkelen en gemotiveerde levenskeuzes te leren maken.

Het netwerk biedt ook een online platform waar alumni, (gast)docenten en TADA-bedrijven/organisaties met elkaar in contact kunnen blijven, om wederzijds te inspireren/ motiveren.

Tenslotte is het de bedoeling om alumni via het netwerk aan te moedigen ‘iets terug te doen’ voor TADA. Via de alumniraad adviseren onze alumni de organisatie van TADA en geven ze voorlichting over TADA aan ouders, leerlingen en andere geïnteresseerden. Bovendien kan de alumniraad activiteiten organiseren voor (oud-)leerlingen. Alumni komen ook terug als vrijwillig begeleider in de klas of ooit hopelijk als gastdocent, om zo een voorbeeld te vormen voor de jongere generatie.

Samengevat, het alumninetwerk :

  • organiseert reünies met workshops rond zaken als studiekeuze, of ateliers over vaardigheden zoals ‘burgerschap en tolerantie’ of ‘leren solliciteren’, in samenwerking met vrijwilligers;
  • begeleidt TADA-oud-leerlingen op vraag, in samenwerking met vrijwilligers; bijvoorbeeld door extra coaching bij de studies of ondersteuning bij de zoektocht naar stageplaatsen via het TADA-netwerk;
  • onderhoudt het TADA-netwerk; zorgt ervoor dat ‘links’ die gelegd zijn, behouden kunnen blijven. Zorgt ervoor dat communicatie tussen diverse TADA-stakeholders bevorderd wordt;
  • volgt de ontwikkeling van de alumni op en zorgt op termijn idealiter voor de herinschakeling van alumni als vrijwilligers bij de werking van TADA. Zorgt ervoor dat alumni iets terug doen.

Wilt u een handje toesteken t.v.v. Tada for Life? Of heeft u een studentenjob/stage in de aanbieding? Laat het ons weten en contacteer alumnicoordinator Emilie De Brabandere. 

Screen Shot 2016-01-27 at 08.59.34

Alumnidocumentaire 2013 van zusterschool IMCweekendschool uit Nederland