TADA-kids zijn bijzonder. Deze tieners engageren zich vrijwillig om drie schooljaren lang elke zaterdag ‘weekendschoolles’ te volgen. Ze doen dit met volle goesting. Ze willen de samenleving en de professionele wereld ‘van de grote mensen’ maar al te graag ontdekken.

De kinderen van de 1e TADA-antenne in Sint-Joost-ten-Node gaan, wanneer ze in het traject stappen, tijdens de week naar één van de volgende scholen: Sint-Joost-aan-Zee, Ten Nude, De Buurt, Klavertje Vier, de Mozaïek en Mariaschool aan Nederlandstalige kant; Le Petit Saint Louis, La Sagesse, Henri Frick, La Nouvelle Ecole, Joseph Declef, Dames de Marie, Tournesol en Arc-en-Ciel aan Franstalige kant. Al deze scholen liggen relatief dicht bij de school waar de TADA-activiteiten doorgaan op zaterdag: de basisschool Sint-Joost-aan-Zee.

De kinderen van de 2e TADA-antenne in Kuregem, die onderdak vindt in de gebouwen van L’institut Notre-Dame, lopen op het moment van inschrijving bij TADA, school in een van de de volgende scholen: Institut Notre-Dame, Saint-François-Xavier, Les Tourterelles, Pierre Lairin, Clair-Soleil et Le Tilleul. 

De kinderen van de 3e TADA-antenne in Molenbeek, die start in de gloednieuwe school De Knipoog, gaan naar volgende scholen: De Knipoog, Regenboog, Windekind, Paloke, De Toverfluit, Imelda-Instituut, Vier Winden, Sint-Albert, Sint-Martinus, Sint-Karel en De Klimpaal.

De vraag naar ‘een plaats’ bij TADA is sinds 2014-2015 véél groter dan het aanbod. Om de schaarse plaatsen bij TADA ten volle te benutten peilt TADA sinds 2014-2015 tijdens de uitnodigingsrondes op de scholen naar:

  • De motivatie en interesse van de kinderen om deel te nemen aan TADA
  • De toegang van de kinderen tot buitenschoolse activiteiten met focus op “empowerment”
  • De algemene, sociaaleconomische thuis- en gezinssituatie
  • De opleiding- en het tewerkstellingsniveau van de ouders
2b-TADA-families-2

Tussen de gemotiveerde en geschikte kandidaten, loot TADA de plekken, met quota per geslacht en school. Het spreekt voor zich dat de ouders of voogden van de kinderen moeten instemmen met deelname. In dit kader zet TADA hard in op ouderbetrokkenheid.