Sofie lanceerde TADA in ‘12-’13. Voor de lancering van TADA werkte zij als adviseur in het Europees Parlement. Sofie groeide op in een familie van ondernemers en studeerde Politieke Wetenschappen. Als inwoner van Brussel voelt ze zich verbonden met de stad. Overtuigd van de kracht van de burger, betrekt Sofie zo veel mogelijk mensen bij TADA’s verhaal van inclusiviteit en zelfontplooiing via ontmoeting. Want van ‘samen levenslang leren’, zonder schrik of schroom en via intergenerationele of interculturele dialoog alsook flexibele switches tussen schools-, buitenschools- en werkplekleren, hebben zowel de zwakkeren als sterkeren van de samenleving te winnen.

  • 02/781.00.32
  • sofie@toekomstatelierdelavenir.com