1.  Innovatief & verrijkend concept

TADA is een innovatief concept: een verrijkende eye-opener voor alle deelnemers. Maatschappelijk kwetsbare kinderen ontmoeten bij TADA inspirerende professionals: beiden leren van elkaar door samen interactief aan de slag te gaan. Een win-win voor beide partijen!

2.  Noodzaak

Ouders en scholen uit sociaaleconomische aandachtswijken zien TADA als een welgekomen duw in de rug. Ze hebben onvoldoende tijd of middelen om kinderen te motiveren, hun horizontale vaardigheden te vergroten of hen kennis te laten maken met alle facetten van onze complexe, snel evoluerende maatschappij.

De geografische focus van TADA in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is geen toeval.

De nood is er enorm:

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Verlaat ongeveer 1 kind op de 5 vroegtijdig (zonder diploma secundair onderwijs) de school
  • Zit ongeveer 30 procent van de 25-jarigen zonder baan
  • Wordt 1 kind op de 3 geboren in armoede terwijl het traditionele onderwijssysteem er onvoldoende in slaagt om als ‘lift’ uit de armoede te functioneren. (cfr. OESO-studie)
1c-Bestaansredenen-2

Met haar aanpak voedt TADA interesse en wil TADA haar jonge deelnemers wapenen tegen demotivatie en alle gevolgen van dien. Door scholen en families uit  aandachtswijken een extra duw in de rug te geven, wil TADA (kans)armoede bestrijden en integratiebevorderend werken.

3.  Potentieel

Het potentieel van TADA is groot. Het concept van TADA bestaat al 18 jaar succesvol in Nederland: bij IMC Weekendschool, de Nederlandse zusterorganisatie van TADA. ‘IMC Weekendschool’ bereikt ondertussen elk weekend circa 1000 maatschappelijk kwetsbare kinderen. Sinds 1998 boekt IMC Weekendschool successen en sinds 2013 experimenteert de Nederlandse zusterorganisatie ook met de introductie van ‘weekendschoolonderwijs’ in enkele reguliere scholen. IMC Weekendschool bewees haar impact via universitair onderzoek en is internationaal erkend als ‘best practice’ op vlak van informeel onderwijs voor jeugd uit kansarme wijken, o.m. door WISE, de EU-instellingen en de VN.

www.imcweekendschool.nl