TADA stimuleert haar leerlingen om:

  • de (toekomst)perspectieven/blik te verbreden
  • gemotiveerd, met zelfkennis, veerkracht en zelfvertrouwen in het leven te staan
  • de horizontale vaardigheden te vergroten
  • de algemene kennis over en/of verbondenheid met de samenleving te verruimen

Door kinderen te inspireren in een veilige omgeving die de deur naar de wereld opentrekt, wil TADA haar jonge deelnemers wapenen tegen demotivatie en alle mogelijke gevolgen van dien (zoals leermoeheid, vroegtijdige schooluitval, werkloosheid). Door een intergenerationele en interculturele dialoog tussen diverse Brusselse werelden aan te moedigen, wil TADA op termijn ook graag een bescheiden bijdrage leveren aan de sociale cohesie binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

1b-TADA-doelstellinen-2-(1)