Wat wil TADA bereiken?

TADA stimuleert haar leerlingen om:

  • de (toekomst)perspectieven/blik te verbreden
  • gemotiveerd, met zelfkennis, veerkracht en zelfvertrouwen in het leven te staan
  • de horizontale vaardigheden te vergroten
  • de algemene kennis over en/of verbondenheid met de samenleving te verruimen

Bij TADA krijgen tieners een inkijk in wat ‘later’ zoal in petto heeft, opdat ze de relevantie van leren en ‘je best doen voor later’ beter begrijpen. Maatschappelijk kwetsbare kinderen hebben vaak weinig mensen om zich heen waaraan ze hun vragen ‘over nu en later’ kunnen stellen. TADA wil de deur ‘naar later’ voor deze kinderen op een kier zetten, door ze een warme, veilige, buitenschoolse leerplek te bieden waar ze met hun vragen terecht kunnen.

Met deze aanpak wapent TADA tieners preventief tegen demotivatie en het verlies van toekomstperspectieven, welke elementen belangrijke oorzaken zijn van diverse problemen (zoals bijvoorbeeld vroegtijdige schooluitval, werkloosheid, delinquentie, extreme radicalisering enzovoort).

Door scholen en families uit aandachtswijken een extra duw in de rug te geven, wil TADA (kans)armoede bestrijden en integratiebevorderend werken.

Door een intergenerationele en interculturele dialoog tussen diverse Brusselse werelden aan te moedigen, wil TADA ook een bescheiden bijdrage leveren aan de sociale cohesie binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

 

1b-TADA-doelstellinen-2-(1)