TADA is het Belgische equivalent van de Nederlandse organisatie IMC Weekendschool. Beide organisaties zijn juridisch en financieel onafhankelijk, maar er is informele samenwerking. TADA bestaat mede dankzij de expertise van IMC Weekendschool en de goede verstandhouding tussen Sofie Foets en Heleen Terwijn, respectievelijke stichtsters van TADA en IMC Weekendschool.

Sofie Foets en Heleen Terwijn ontmoetten elkaar in mei 2011 in het Europees Parlement, toen Heleen Terwijn als expert sprak op de conferentie “Best Practices in Europe as regards Informal Education for Disadvantaged Youth. Sofie Foets was destijds in het Europees Parlement aan de slag als adviseur van het Nederlandse Europarlementslid Marietje Schaake (D66).

Sinds schooljaar 2012-2013 bestaat TADA in Sint-Joost-ten-Node, waar TADA ondertussen elke zaterdag circa 150 leerlingen inspireert en zo onderwijsinstanties en families uit Sint-Joost een duw in de rug geeft. Drie Nederlandstalige en drie Franstalige klassen van tussen de 22 en 30 kinderen per klas krijgen elke zaterdag van het schooljaar les van bevlogen gastdocenten die belangeloos tijd vrijmaken. In 2015 voltooide een eerste groep alumni er hun driejarig parcours.

Sinds 2015 bestaat TADA ook in Anderlecht (Kuregem) en Molenbeek, waar TADA de onderwijsinstanties in de meest uitdagende buurten van Brussel een boost wil geven.

In schooljaar 2016-2017 telt TADA 14 klassen, en bijna 500 kinderen (inclusief alumni) die elke zaterdag van het schooljaar les krijgen van inspirerende professionals die belangeloos hun passie willen delen met de TADA-kinderen.

Zusterorganisatie ‘IMC Weekendschool’ bestaat al sinds 1998 en bereikt ondertussen elk weekend circa 1000 kinderen. IMC Weekendschool experimenteert sinds 2013 met de introductie van “weekendschoolonderwijs” in traditionele scholen.

TADA’s ambities in Brussel zijn minstens even groot. Graag wil TADA tegen 2020 meerdere antennes lanceren in de meest uitgedaagde aandachtswijken Brussel om zo gauw mogelijk de kaap van minstens ‘1000’ jonge, Brusselse koppen te bereiken: kinderen die het driejarige traject uitlopen én TADA-alumni ondersteund via een vervolgtraject.

Over de toekomstplannen van TADA leest u meer onder de kop “projecten. Om TADA deze plannen te laten waarmaken, is extra steun welkom én nodig. In dit kader is TADA continue op zoek naar nieuwe bronnen van inkomsten. Ontdek hoe u TADA kan steunen.