KBS_Venture-Philanthropy-Fonds_TADA
KBS_Venture-Philanthropy-Fonds_TADA
KBS_Venture-Philanthropy-Fonds_TADA
KBS_Venture-Philanthropy-Fonds_TADA
KBS_Venture-Philanthropy-Fonds_TADA

Sofie lanceerde TADA in ‘12-’13. Voor de lancering van TADA werkte zij als adviseur in het Europees Parlement. Sofie groeide op in een familie van ondernemers en studeerde Politieke Wetenschappen. Als inwoner van Brussel voelt ze zich verbonden met de stad. Overtuigd van de kracht van de burger, betrekt Sofie zo veel mogelijk mensen bij TADA’s verhaal van inclusiviteit en zelfontplooiing via ontmoeting. Want van ‘samen levenslang leren’, zonder schrik of schroom en via intergenerationele of interculturele dialoog alsook flexibele switches tussen schools-, buitenschools- en werkplekleren, hebben zowel de zwakkeren als sterkeren van de samenleving te winnen.

 • 02/781.00.32
 • sofie@toekomstatelierdelavenir.com

Pieter werkte gedurende tien jaar als consultant voor organisaties in verschillende sectoren en landen. Hij keerde terug naar Brussel en had het geluk om met TADA in contact te komen. Hij is overtuigd van het belang van onderwijs en positieve contacten, en werkt daarom heel graag mee om zoveel mogelijk Brusselse jongeren te helpen ideeën rond hun toekomst te ontwikkelen en in handen te nemen.

 • 02/781.00.32
 • pieter@toekomstatelierdelavenir.com

Julie heeft een diploma in psychologie en werkte vijf jaar in een psychomotorisch centrum voor kinderen. Als dynamisch en gepassioneerd persoon wil ze zich volledig inzetten bij TADA, waar kinderen op een doordachte manier betrokken worden bij de samenleving.

 • 02/781.00.32
 • julie@toekomstatelierdelavenir.com

Na vier jaar in de evenementensector heeft Emilie ervoor gekozen om zich met volle energie in te zetten voor jongeren. Ze hecht belang aan sociaal contact, aan jongeren en is ervan overtuigd dat iedereen een job kan vinden waarin hij zijn talenten ten volle kan benutten.

 • 02/781.00.32
 • emilie@toekomstatelierdelavenir.com

Eef werkte vier jaar jaar als journalist voor ze aan de slag ging bij TADA. Als geëngageerde Brusselaar haalt ze bij TADA haar hart op aan de bijzondere ontmoetingen tussen de nieuwsgierige kinderen en de vrijwillige gastdocenten.

 • 02/781.00.32
 • eef@toekomstatelierdelavenir.com

Met een master in filosofie en communicatie op zak, werkte Baptiste vier jaar als journalist. Vooraleer hij bij TADA startte, werkte hij voor de sectie ‘Debat en Opinie’ voor La Libre Belgique. Bij TADA gooit hij zich in een project waarin hij gelooft en waar hij nog steeds inspirernde mensen kan ontmoeten.

 • 02/781.00.32
 • baptiste@toekomstatelierdelavenir.com

Sophie heeft een diploma in de rechten en studeerde daarnaast ook muziek aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Na een aantal jaren ervaring als projectmanager bij verschillende organisaties, waar ze o.a. het project Teach for Belgium opstartte in de Vlaamse gemeenschap, wil ze zich bij TADA verder inzetten op het zelfvertrouwen van de Brusselse jongeren.

 • 02/781.00.32
 • sophie@toekomstatelierdelavenir.com

Graziella besloot na vijf jaar in de privésector haar schouders mee onder TADA te zetten. Met diploma’s in politieke wetenschappen en sociologie is Graziella gepassioneerd door menselijke relaties. Ze is ervan overtuigd dat zelfkennis en -respect de basis zijn om een verrijkend professioneel leven uit te bouwen en in harmonie met elkaar te kunnen omgaan.

 • 02/781.00.32
 • graziella@toekomstatelierdelavenir.com

Na haar master in sociale en interculturele psychologie, zette Zoé enkele jaren intergenerationele ontmoetingen op in Brussel. Aan de hand van spelvormen maakten verschillende generaties kennis met elkaar en stelden ze elkaar vragen.

Zoé neemt deze ervaring mee naar TADA en is ervan overtuigd dat iedereen baat heeft aan dergelijke momenten, zowel de jongeren als de TADA-gastdocenten.

 • 02/781.00.32
 • zoe@toekomstatelierdelavenir.com

Jolien Pauwels gaat na haar studies Geschiedenis en Journalistiek aan de slag in het onderwijs. De zoektocht naar een enthousiaste en innovatieve omgeving brengt haar bij TADA. Ze werkt graag met jongeren en is geboeid door de uitdagingen van het hedendaags onderwijs.

 • 02/781.00.32
 • jolien@toekomstatelierdelavenir.com

Sven werkte 17 jaar in het Brussels basisonderwijs, eerst als leraar, vervolgens als directeur in Sint-Joost-aan-Zee, de school waar TADA haar werking is gestart. Onderwijs en Brussel zijn twee passies die hij wil combineren. Hij wil er mee voor zorgen dat TADA kan uitbreiden in Brussel omdat hij gelooft dat TADA het verschil kan maken. “De jongeren van vandaag zijn de change-agents van morgen”!

 • 02/781.00.32
 • sven@toekomstatelierdelavenir.com

Na zijn Master in Europese Studies trok Antoine naar de vier hoeken van de wereld om projecten te filmen die voetbal gebruiken als integratiemiddel voor kinderen in moeilijkheden. Vanuit zijn geloof in de toegevoegde waarde van alternatieve en innovatieve onderwijsmethodes, is Antoine erg gelukkig dat hij zich kan inzetten voor een organisatie als TADA.

 • 02/781.00.32
 • antoine@toekomstatelierdelavenir.com

Voor haar masterscriptie onderzocht Maarti de impact van TADA op de doelgroep. Nu Maarti aan de slag is bij TADA kan ze haar interesse voor onderzoek verder ontplooien en haar maatschappelijk engagement en passie voor jongeren omzetten in de praktijk.

 • 02/781.00.32
 • maarti@toekomstatelierdelavenir.com

Jasmien werkte vier jaar op de faculteit Letteren van de Leuvense universiteit voor ze het TADA-team vervoegde. De vaardigheden die ze als leerkracht opdeed en die ze leerde tijdens haar opleiding Culturele studies past ze nu met veel plezier toe bij TADA. Jasmien gelooft sterk in sociale cohesie en ze is zeer blij dat ze via TADA kan bijdragen aan de toekomst van gemotiveerde jongeren.

 • 02/781.00.32
 • jasmien@toekomstatelierdelavenir.com

Na jobs in de communicatie en de journalistiek, wil Emilie zich bij TADA inzetten om de horizon van ‘de volwassenen van morgen’ te verbreden. De toekomst hangt immers af van ieder van ons, maar zeker van hen.

 • 02/781.00.32
 • emilie.v@toekomstatelierdelavenir.com

Emil voelt zich erg thuis in het multiculturele Brussel.  Hij deelt er met plezier de kennis uit zijn studies Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en de ervaring die hij opdeed toen hij lesgaf. Zo wil hij de kinderen van TADA tonen hoe interessant hun toekomst wel kan zijn.

 • 02/781.00.32
 • emil@toekomstatelierdelavenir.com

Julia besloot om bij TADA aan te slag te gaan nadat ze werkte als advocate en assistent ‘mensenrechten’ aan de universiteit. Ze houdt van menselijk contact en gelooft in de wederzijdse verrijking van de ontmoeting tussen de jongeren en de gastdocenten.

 • 02/781.00.32
 • julia@toekomstatelierdelavenir.com

Luana is al enkele jaren journalist in Brussel en is een grote liefhebber van projecten die Brussel vorm geven. Multiculturaliteit in een hoofdstad vindt ze een interessante uitdaging, waardoor ze blij is dat ze kan meewerken aan een project in deze context.

 • 02/781.00.32
 • luana@toekomstatelierdelavenir.com

Tijdens haar opleiding leerkracht lager onderwijs, gaf Nathalie drie maanden les in Tanzania en ontdekte ze dat haar passie ligt bij werken met kinderen in kansarmoede. Ze vindt de rijkdom van verschillende culturen enorm interessant en dit alles bracht haar bij TADA.

 • 02/781.00.32
 • nathalie.dc@toekomstatelierdelavenir.com

Na haar master in Toegepaste Communicatie & Reclame, schoolde Audrey zich bij tot leerkracht. Na drie jaar in het onderwijs, combineert ze die functie nu ook met een job bij TADA, volgens Audrey de manier om  jongeren actief burgerschap bij te brengen: jongeren de kans te geven zich te ontwikkelen, zich te verwonderen, alles in vraag te kunnen stellen terwijl ze beroepen en sectoren leren kennen.

 • 02/781.00.32
 • audrey@toekomstatelierdelavenir.com

Catherine leerde TADA kennen toen ze als gastdocente deelnam aan het vak Constructie. Volledig overtuigd van de positieve impact die TADA op de kinderen heeft, besloot ze om actief deel uit te maken van de organisatie.

 • 02/781.00.32
 • catherine@toekomstatelierdelavenir.com

Melissa werkte vier jaar voor een politiek kabinet, en slaat nu een nieuwe weg in. De jongeren zijn de toekomst en het werk dat TADA verzet is een meerwaarde voor Brussel, vindt ze.

 • 02/781.00.32
 • melissa@toekomstatelierdelavenir.com

Na haar studies psychologie werkte Charlotte enkele jaren voor verschillende scholen in Sint-Gillis en Anderlecht. Ze is ervan overtuigd dat ontmoetingen, uitwisselingen en positieve ervaringen ervoor zorgen dat jongeren zich kunnen ontwikkelen.

 • 02/781.00.32
 • charlotte@toekomstatelierdelavenir.com

Na haar studies Geschiedenis en Internationale Politiek, begon Hannah als leerkracht in het secundair onderwijs. Werken met en voor kinderen en jongeren is haar op het lijf geschreven. Hannah wil dat engagement doortrekken bij TADA om zo mee te werken aan een hoopvolle toekomst voor ieder kind.

 • 02/781.00.32
 • hannah@toekomstatelierdelavenir.com

Katrien woont en werkt al jaren als journalist in Brussel en voelt zich helemaal thuis in deze stad. Ze hoopt dat Brusselse jongeren fier zijn op zichzelf en hun omgeving en daardoor zin krijgen om mee te bouwen aan de stad van morgen.

 • 02/781.00.32
 • katrien@toekomstatelierdelavenir.com